Bockning av metaldetaljer

Vi utför bockning av metalldetaljer med elektriska, hydrauliska CNC pressar. Man kan avgöra hur invecklad bockningen är och vilka de tekniska möjligheterna är efter att ha sett en teknisk ritning av detaljen. Med bockning av metall är det möjligt att få en hållbarare och lättare konstruktion än om man svetsar detaljerna och dessutom blir kundens kostnader lägre.    

Våra CNC metallbockningspressar 

Den största utrustningen har en maximal längd på bockningsdetaljen på 7000 mm. Dess bockningskapacitet på den maximala detaljlängden är 1000 T.

TILLVERKAREBOCKNINGSDETALJER MAX., LÄNGD MMBOCKNINGSKAPACITET, PER MAXIMAL LÄNGD, T
ALIKO70001000
ALIKO4200400
ALIKO4200320
ALIKO4200320
SCHIAVI4200320
COASTONE
90050
COASTONE160048
COASTONE160048

Lager med över tusen ton råmaterial är tillgängligt på plats.

Våra bockningsarbeten av metall

Laserskärning av metall 

Vår laserskärningsutrustning kan skära material till 30 mm, vilket är beroende av materialtyp, märke och tjocklek. Förutsebar tolerans är +/- 0.1 mm.

Plasmaskärning

CNC plasmaskärning används huvudsakligen för skärning av tjocka metalldetaljer, som man inte kan bearbeta med laser eller då det är ekonomiskt olönsamt.